PoliFag Max-5 festékeltávolító


Alkalmazási terület:
A festékeltávolító kiválóan alkalmas természetes, műanyag, vagy szintetikus kötőanyagú festékbevonatok eltávolítására, tartósan roncsolja az alkid, vinil,
bitumen, nitro,akrilát, epoxi, lenolaj, akril és egyéb gyantabázisú festékek bevonatait. Egyes kétkomponensű festékek (pl.: akril, poliuretán, poliészter) bevonatait is fellazítja és a felületről leválaszthatóvá teszi. A porfestékek epoxi-poliészter, illetve poliészter-izocianát kötőanyagait is néhány perc alatt roncsolja.


Felhasználás:
A PoliFag felvitele a tisztítandó felületre történhet mártással és ecseteléssel.
Általában az ecsetelés ajánlott, hacsak egyéb szempontok mást nem indokolnak. A festékek eltávolításához többnyire elegendő az egyszeri felhordás, többrétegű öreg bevonatok esetében az anyag rétegenként fejti ki a hatását, ezért ismételt felvitel is indokolt lehet. A PoliFag Max-5 által roncsolt vagy fellazult festékréteget kaparóval vagy nagynyomású vízsugárral lehet eltávolítani.
Nem használható 10 oC alatt és 25 oC hőmérséklet fölött, ugyanis hatása erőteljesen csökkenhet.15oC alatt az adalékanyagok kiválása zavarosodást, sűrűsödést okozhat, ez
azonban a termék felhasználhatóságát nem befolyásolja. Újrafestés előtt a felületet zsírtalanítani kell.


Összetétel:
Diklór-metánt, aromás szénhidrogéneket és párolgáscsökkentő adalékot tartalmazó lakk és festékeltávolító. A PoliFag Max-5 nem tartalmaz semmilyen maró hatású szert
( savat, lúgot ), kémhatása semleges.


Minőségi jellemzők:
- KÜLSŐ: színtelen, enyhén opálos folyadék
- SŰRŰSÉG 20 Celsius fokon: 1050- 1100 kg / m3


Eltarthatóság:
- A termék minőségét korlátlan ideig megőrzi.
- A csomagolóanyag élettartama a raktározás körülményeitől függ.


Csomagolás módja:
1 literes üvegben, fémhordóban

Munkavégzés feltételei:
- A készítményt csak jól szellőztethető helyiségben lehet használni.
- Ha fennáll a belégzés veszélye, akkor a megfelelő légzőkészülék használata szükséges.
- Kesztyűvel védjük kezünket.


Veszélyesség szerinti besorolás:
- CAS: -
- EU veszélyességi jel : Xn
- R mondat : R 20/21, 38, 40
- S mondat : S 2, 23, 24/25, 36/37


Vissza